อะไรที่ทำให้เรา...มั่นใจ

บนเส้นทาง...ที่ตั้งใจ
 
หลักสูตรนี้ มีคำตอบ
MINDSET For LEADERSHIP
 

 

 

 

ด้านการบริหาร
Management Course
ด้านการโค้ช 
Coach Course
ด้านการสร้างทีมงาน
Team Development
ด้านการบริการ
Services Mind
ด้านการตลาด
Marketing and Sale

 

Visitors: 25,222