About Us

คนคิดดี

เราคือ...บริษัทฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพ

ที่สามารถเปลี่ยน “ศักยภาพ” ให้เป็น “ผลงาน”  

เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง “ทักษะพัฒนาคน (Soft Skill)”

  

ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ในด้านการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม (In-House Training)
ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร และในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ 
ทั้งในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมราย หลักสูตรระยะสั้น (1-3วัน) 
หรือการจัดฝึกอบรมเป็นโปรแกรม (ระยะยาว) 

ที่รองรับตั้งแต่บุคลากรระดับต้น จนถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 

ตามเส้นทางพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

สร้างองค์กร เสริมสร้างทีม พัฒนาบุคลากร

 

ทีมของเรา  


  • 81609918_853112408442312_7906379843783098368_n.jpg
    ผู้บริหาร สถาบันคนคิดดี...ทำสิ่งที่ “มี” ให้ “ดี”ที่สุด วิทยากรรับเชิญ และวิทยากรที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ, ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา วิทยากรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆให้เป...
Visitors: 257,050