Listening

เปิดหู เปิดตา เปิดใจ เปิดกล่องความคิด มุมมองใหม่ด้วยการฟัง

 

หลักสูตรที่ 4. แก่นการฟัง

Listening

 

คนที่สื่อสารเป็น หรือ นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม จะเริ่มต้นด้วยการฟังคู่สนทนาก่อนเสมอ

การฟัง เป็นการ เปิดใจ เปิดโลกกว้าง เปิดรับมุมมองใหม่

 

คนเรา  ไม่ได้ถูกฝึกให้ฟัง เพียงแต่ได้ยินเท่านั้น

การฟัง ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนัก

  

การฟังหมายถึง การพยายามเข้าใจ มุมเดียวกับที่ผู้พูดมองเห็น               

แก่นของการฟังคือ  นอกจากฟัง สิ่งที่เขาพูดออกมา แล้ว ต้อง ฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด

เพื่อ ตอบสนอง ทั้ง สิ่งที่เขาต้องการ(want) และความต้องการเบื้องลึก (Needs) ซึ่งผู้พูดอาจจะไม่รู้ตัวหรือมองไม่เห็น

 

 

ในหลักสูตรนี้ เรามาเรียนรู้และฝึกฝนการฟัง ทั้ง  3 แบบ คือ

Active Listening ฟังอย่างกระตือรือร้น

Empathic Listening  ฟังในความเป็นตัวตนของเขา ,

Appreciative Listening ฟังในคุณค่าของเขา

 

เนื้อหาหลักสูตร  แก่นการฟังListening

ความสำคัญของการฟัง

2 ฟังอย่างไร

Active Listening,

Empathic Listening,

Appreciative listening

การฟัง เพื่อ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย Theory U

 

มา ฝึกแก่น การฟัง ที่ “เวิร์ค” ร่วมกันนะคะ

Visitors: 24,755