Build Rapport & Build Trust

สร้างสายสัมพันธ์ ได้ความไว้ใจ

หลักสูตรที่ 3  แก่นการสร้างสัมพันธ์

Build Rapport& Build Trust   

 

Rapport  มาจากภาษาฝรั่งเศษ หมายถึง สายสัมพันธ์ ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ ปรองดอง เกื้อกูล

Rapport คือหลักการ ที่ช่วยให้สร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี  ทำให้คน “เปิดใจ” ให้เรา    ทำให้เราเข้าไปนั่งในใจของเขาได้

 

คนที่สร้าง Rapport ได้เก่ง จึงเป็นที่   รักใคร่ ชอบพอ ของคนรอบข้าง...

หลักการง่ายๆของ rapport คือ คนเรามักจะเปิดใจให้กับคนที่มีความคล้ายกันเสมอ

เปรียบเสมือน คลื่นวิทยุ ที่ต้องเป็นคลื่นความถึ่เดียวกัน  ถึงจะจูนกันติด

เมื่อจูนติดแล้วจะเป็นพวกเดียวกัน   เกิดความไว้ใจ เราพูดอะไร เขาก็สนใจ อยากสนับสนุน อยากช่วยเหลือ

เมื่อเรามีทักษะการRapport แล้ว  เราก็จะได้รับการยอมรับ เป็นคนแรกและคนสำคัญ ที่เขานึกถึงเสมอ

เป็นพื้นที่ ที่คนจะพูดคุยความจริงกับเราทุกเรื่อง เปิดเผยทุกเรื่อง

ถ้าได้ความจริง จะทำทุกอย่างได้ตรงประเด็น ใช้เวลาน้อย

การสร้างrapport คือการสร้างสัมพันธ์เมื่อแรกพบ

การสร้าง Trust คือการสร้างความสัมพันธ์ ระยะยาว

 

เนื้อหาหลักสูตร แก่นการสร้างสัมพันธ์ Build Rapport& Build Trust  

เปิดใจ ชนะใจ ไว้วางใจ พื้นที่ปลอดภัยด้วย Rapport

ทักษะของการสร้าง Rapport ผ่าน 3 V

การสังเกต Build & Break Rapport

การประยุกต์Rapport ในสถานการณ์ ต่างๆ

 

มาสร้างความสัมพันธ์ ที่ “ เวิร์ค” ร่วมกันนะคะ

Visitors: 24,755