MINDSET FOR LEADERSHIP

วิธีคิดที่เป็นสากลเติบโตก้าวหน้าด้วยความสุขอย่างแท้จริง

 

Mindset for leadership

กรอบความคิด ทื่ “เวิร์ค”

 

นักธุรกิจระดับโลก  ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า Mindset ของคน คือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัด ความยั่งยืนของธุรกิจเพราะคน

คือผู้ที่ขับเคลื่อนทุกสิ่ง  หากคนมี Mindset ที่เหมาะสมในทุกบทบาท ทุกสถานการณ์

คนนั้นจะไปได้ไว และไปได้ไกล ไปในเส้นทางของเป้าหมายดังใจ

 

หากเปรียบชีวิตคือการเดินทาง จากปัจจุบัน ไปสู่อนาคต

แน่นอน เราอยู่บนความไม่รู้ ว่าข้างหน้าจะเจออะไร อยู่บนความไม่แน่นอน

จึงต้องหา ความมั่นใจ โดย  ใช้ “ความคิดหรือ Mindset ” 

เพื่อให้ทุกก้าวของเรา เดินไปอย่างมั่นคง

 

ในหลักสูตรนี้ ทุกคนจะได้รู้จัก Mindset  รู้แหล่งกำเนิดของ Mindset   

รู้ว่า Mindsetมีผลกับชีวิตอย่างไรรู้วิธีเลือก Mindset    

รู้วิธีบริหาร Mindset  โดยจับจ้องที่เป้าหมายเป็นหลักสำคัญ

 

เมื่อรู้เป้าหมายแล้ว เราเลือก Mindset ได้ว่าเราจะคิดกับตัวเองว่า    

ล้มเหลว & เรียนรู้   

ปิดกั้น & เปิดกว้าง  

คิดตายตัว & คิดเติบโต     

พรสวรรค์ & พรแสวง

ท้อแท้ & ท้าทาย

เราต้องการพิสูจน์ อดีต(สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว) หรือ พัฒนาเพื่อ(เตรียมพร้อมใน)อนาคต 

ทั้งหมดนั้น เรา เลือก เอง แก่นของหลักสูตรนี้ คือ  พลัง ของ 4 ทอ

ซึ่งถือเป็นแนวทาง ของการมี Mindset ที่เป็นสากล เหมาะกับทุกสถานการณ์

 

เนื้อหาหลักสูตรMindset for leadership วิธีคิดแบบผู้นำ

แหล่งกำเนิดตัวตนที่เราเป็น รู้ที่มาของMindset  รู้อดีต มองเห็นในปัจจุบัน และสร้างอนาคต

สำรวจMindset และวิธีเลือก Mindset ที่เราอยากให้เป็น

การบริหารMindset เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์

 

มาสร้าง Mindset ที่ เวิร์ค ร่วมกันนะคะ

Visitors: 20,314